Offentlig ettersyn detaljregulering for Ytre havneområde Sommarøy

I henhold til plan – og bygningsloven §§ 5-2, 12-10 og 12-11 legges planen ut til offentlig ettersyn i 6 uker.

Ettersynet ble vedtatt i HT-sak 039/19. Hensikten med planen er blant annet å tilrettelegge for parkeringsformål og kommunalteknisk anlegg. Planbeskrivelse med bestemmelser og plankart finnes her:

 

Planbeskrivelse med bestemmelser

Plankart

Saksfremlegg

 

Innspill sendes skriftlig til Øksnes kommune, Forvaltningsavdelingen,  Storgata 27, 8430 Myre. Eller på e-post til post@oksnes.kommune.no
Frist for innspill: 14.06.19

Fant du det du lette etter?