Offentlig ettersyn av reguleringsendring for fiskehjeller på Klo

I henhold til plan – og bygningsloven §§ 12-10 og 12-14 legges reguleringsendringen for planen «fiskehjeller på Klo» ut til offentlig ettersyn.

Endringen gjelder planbestemmelsen §1.3 Industri I2, andre ledd, om utnyttelsesgrad.  Hensikten med endringen er å øke utnyttelsesgraden fra 50 til 75 %.

Innspill til planarbeidet kan sendes til Øksnes kommune, Storgata 27, 8430 Myre. Eller på e-post til post@oksnes.kommune.no Frist for å gi innspill er 24.januar

Plandokumenter:

- Vedtak
- Planbeskrivelse
- Plankart
- Planbestemmelser