Nytt offentlig ettersyn av Sentrum 5.1.

Det ble vedtatt i HT-sak 069/19 å legge detaljreguleringsplanen for Sentrum 5.1 Torstein Reinholdtsens vei ut på nytt offentlig ettersyn i 6 uker jf. plan – og bygningsloven §5-2 og § 12-10.

Formålet med planen er tilrettelegging for opparbeidelse av ny veg. Begrunnelse for nytt offentlig ettersyn er følgende endringer i planen:

  • Ett fortau er tatt ut av planen grunnet hensyn til erosjonssikringen og tilgjengelig areal.
  • Lysskjerming skal etableres på parkeringsplassen for å ivareta sjøsikkerheten i innseilingen til Myre havn, som resultat av meklingen med Kystverket.
  • Plankartet er oppdatert til dagens standard.
  • Det er tatt inn planbestemmelser som ivaretar sikkerheten til forledende og hensynet til kulturminnene i planen.
  • Plankart, planbeskrivelse og planbestemmelser er revidert etter innkomne innspill og innsigelser.

Reviderte plandokumenter finner du her:

Innspill sendes til Øksnes kommune, Forvaltningsavdelingen, Storgata 27, 8430 Myre eller på e-post til post@oksnes.kommune.no

Frist for innspill: 14.08.19

Fant du det du lette etter?