Nasjonal tilskuddsordning (BufDir)

Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge.

Bufdir vil informere søkere og søkerorganisasjoner om at Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge (tidligere Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier) nå er kunngjort for 2020 og at søknadsskjemaet er publisert.

Selve utlysningen finnes HER

Søknadsfristen er 13. desember. Vi anbefaler at alle leser regelverket (PDF, 203 kB), veilederen (PDF, 286 kB) og årsplanen (PDF, 158 kB) nøye.

Søknadsskjemaet finner dere ved å logge inn i søknadsportalen.

For all øvrig informasjon viser vi til  tilskuddsordningens nettside.

 

Med vennlig hilsen
Tilskuddsavdelingen
Bufdir