Kunngjøring - Vedtak på skrivemåten av stedsnavnet Finnvågan

Kartverket har gjort vedtak om skrivemåten på stedsnavnene Finnvågan, Finnvågbukta, Finnvågøya, Finnvågholmen og Finnvågvatnet.

Navnesaken ble reist i 2008 og Kartverket har nå fattet vedtak om korrekt navn og skrivemåte. Øksnes kommune har i oppgave å kunngjøre vedtaket på vegne av Kartverket. Det er klagerett på vedtaket.

Dokumenter og informasjon
Informasjon om vedtak og sakens dokumenter.

Hvem kan klage?
Lokale organisasjoner med tilknytning til stedet.
Offentlige organ og virksomheter
Eierne av de eiendommene som har fått skrivemåten på bruksnavnet fastsatt.

Klagefrist
Klagefrist er 25. mars 2019

Hvordan klage?
Klagen skal være skriftlig og begrunnet.

Klagen sendes til
Kartverket
Postboks 600 Sentrum
3507 Hønefoss
post@kartverket.no

Det skal sendes kopi til Øksnes kommune:
Øksnes kommune
Storgata 27
8406 Myre
post@oksnes.kommune.no
 

Fant du det du lette etter?