Kunngjøring - Søknad om ny akvakulturlokalitet Sjurtind for torsk i Øksnes kommune

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn: Søknad akvakultur i Øksnes kommune i Nordland

Søker: 998 030 919 Myre Havbruk AS

Søknaden gjelder: Etablering av ny akvakulturlokalitet for torsk

Søkt størrelse: 3120 tonn MTB

Lokalitet: Sjurtind

Koordinater: Midtpunkt anlegg N 68º47,147` Ø 14º48,558` Midtpunkt fôringsflåte N 68º47,167` Ø 14º48,390`

 

Kontaktadresse: post@oksnes.kommune.no

Søknaden er utlagt til offentlig innsyn ved kommunen. Eventuelle merknader på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig med saksnummer 21/768 og oversendes kommunen innen 10.09.2021.