Kunngjøring - Søknad om ny akvakulturlokalitet Kråkberget i Øksnes kommune

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn: Søknad akvakultur i Øksnes og Bø kommuner i Nordland-

Søker: 998 030 919 Myre Havbruk AS

Søknaden gjelder: Etablering av ny lokalitet for torsk

Søkt størrelse: 3120 tonn MTB

Lokalitet: Kråkberget

Koordinater: Midtpunkt anlegg N 68º46,470` Ø 14º45,029` Midtpunkt fôringsflåte N 68º46,456` Ø 14º44,865`

 

Kontaktadresse: post@oksnes.kommune.no

 

Søknaden er utlagt til offentlig innsyn ved kommunen. Eventuelle merknader på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig med saksnummer 21/770 og oversendes kommunen innen 10.09.2021.