Kunngjøring - Søknad om ny akvakulturlokalitet Kaldhammaren i Øksnes kommune

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:
Søknad akvakultur i Øksnes kommune i Nordland

Søker: Øyfisk AS org. nr. 945 095 016
Søknaden gjelder: Ny lokalitet for torsk
Søkt størrelse: 3120 tonn MTB
Lokalitet: Kaldhammaren Ø
Koordinater: Midtpunkt anlegg N 68º52,038` Ø 14º59,865`
                        Midtpunkt fôringsflåte N 68º51,927` Ø 14º59,746`

Kontaktadresse: post@oksnes.kommune.no


Søknaden er utlagt til offentlig innsyn ved kommunen. Eventuelle merknader på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 30.07.2021 fra denne kunngjøringen.