Kunngjøring: Søknad akvakultur i kommune i Nordland

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:

Se høringsdokumentene her

Søknad akvakultur i kommune i Nordland

Søker: Vesterålen Havbruk AS

Søknaden gjelder: Midlertidig etablering av flåte

Søkt størrelse: Ingen endring

Lokalitet: Hornet
 

Koordinater: Ytterpunkt flåte nordøst N 68°50,6,31' Ø 15°02,379'

                         Ytterpunkt flåte sørøst N 68°50,626' Ø 15°02,375'

 

Kontaktadresse: post@oksnes.kommune.no

Søknaden er utlagt til offentlig innsyn ved kommunen. Eventuelle merknader på denne lokallitetsplasseringen må fremsettes skriftilig, med ref.nr. 21/239 og oversendes kommunen innen 28.01.2022 fra denne kunngjøringen.