Kunngjøring - Refortøyning og biomasseendring på lokalitet Juvågen i Øksnes kommune - Øyfisk AS

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn.

Søknad akvakultur i Øksnes kommune i Nordland 

Søker: Øyfisk AS org. 945 095 016
Søknaden gjelder:  Arealendring og biomasseendring ved akvakulturlokalitet 
Søkt størrelse:  3 184 tonn  
Lokalitet: Juvågen  
Koordinater: 

Midtpunkt anlegg N 68º55,059` Ø 14º59,108`

Midtpunkt fôringsflåte N 68º55,045` Ø 14º58,901`

Kontaktadresse:

post@oksnes.kommune.no

 

Søknaden er utlagt til offentlig innsyn ved kommunen. Eventuelle merknader på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 25.10.2019.