Kunngjøring – oppstart forhandling om utbyggingsavtale tilknyttet «Melandgården», Myre - Planid 2018001

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale mellom utbygger Øksnes Entreprenør eiendom AS og Øksnes kommune v/Bengt Stian Nilsen i tilknytning til Melandgården, Myre, planid 2018001. Utbyggingsavtalen skal bl.a. beskrive ansvaret for opparbeiding og finansiering av offentlig infrastruktur (vei, vann og avløp, mv.) som arealplanen forutsetter opparbeidet ved utbygging av området. Ved enighet vil fremforhandlet avtaleforslag bli lagt ut til offentlig ettersyn før det fremmes for politisk behandling.

Plankart reguleringsplan Melandgården

Utdrag av planområde som inngår i utbyggingsavtalen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synspunkter eller faktiske opplysninger som kan komme til nytte i forhandlingene om utbyggingsavtalen kan sendes til post@oksnes.kommune.no eller Øksnes kommune, Storgata 27, 8430 Myre. Vennligst henvis til sak 21/526. Opplysninger om grunnlaget for forhandlinger kan fås fra ØE eiendom as, v/Frank Robert Skogli på e-post frankrs@oeeas.no