Kunngjøring om vedtak om overordnede prinsipper for utbyggingsavtaler Øksnes kommune

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 17 har kommunestyre i K-sak 32/21 vedtatt følgende overordnede prinsipper for bruk av utbyggingsavtaler i Øksnes kommune.

Vedtatte overordnede prinsipper kan leses her (PDF, 128 kB)