Kunngjøring om navnesaker; Kjerkeskaret og andre navn i Øksens kommune

Alvilde O. Krohn-Nydal

Kartverket har startet navnesaksbehandling av gjenstående veinavn i Øksnes kommune etter innstilling fra Kommunestyret i KS-sak 083/22.

 

Navnene legges på høring til 31.12.2022.

På oppfordring fra Øksnes kommune har Kartverket startet navnesak for aktuelle adressenavn etter lov om stadnamn. Navnesaksbehandlingen gjelder for Stødalen, Nordvika, Kjerkeskaret/Kirkeskaret, Lajorda og Stikkraet/Stekkraet

Før Øksnes kommune kan vedta navnene som adressenavn må en primær skrivemåte avklares for navnene gjennom en navnesak. Navnene legges derfor ut på lokal øring slik at du, med navnetilknytning, kan gi tilbakemelding på navnene. Vi ønsker kilder for hvordan navnet er skrevet, brukt gjennom tiden, og navnehistorikk Legg gjerne med fonetisk beskrivelse av uttale. Kommunen oppfordrer alle som ønsker å gi tilbakemelding på skrivemåte, uttale osv. om å henvende seg skriftlig til kommunen. Kartverket ønksker samtidig å høre en rekke naturnavn registrert som foreslått i deres kartdatabase. Disse navnene finner du i vedlegget. 

Høringsuttalelser sendes til post@oksnes.kommune.no eller per brev til Storgata 27, 8430 MYRE

I dokumentene under kan du lese mer om prosessen i navnesaker og kommentarer fra kartverket, kommunen og språkrådet. 

Oppstart av navnesak Kjerkeskaret og andre navn i Øksnes kommune med vedlegg (PDF, 553 kB)