Kunngjøring av godkjent utbyggingsavtale for Meland gården - Øksnes entreprenør

Formannskapet har i sak 51/22 godkjent utbyggingsavtale for Melandgården

Vedtak

  1. Utbyggingsavtale for Melandgården godkjennes.

  1. I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres det at Øksnes kommune har inngått utbyggingsavtale for Melandgården med Øksnes entreprenør as

 

Se utbyggingsavtalen her  (PDF, 2 MB)