Innspill om badeplasser i Øksnes kommune

Øksnes kommune skal på oppdrag fra Miljødirektoratet identifisere kommunens badeplasser.

Kommunens kartlegging av badeplasser henger sammen med å ivareta miljøkvaliteten for vann i Norge, samt utarbeiding av regionale vannforfaltningsplaner for å sikre godt vannmiljø. Hvis du har innspill til hvilke badeplasser vi har og hvor de er, send gjerne en e-post med informasjon om navn og plassering av badeplassene til arealplanlegger på nina.myrland@oksnes.kommune.no

KontaktInfo

Nina Myrland
Arealplanlegger
E-post
Telefon 76 18 50 65