Høringsinnspill i navnesaker, gårdsnavn.

Språkrådet har opprettet navnesak på stedsnavnene: Bårholmen/Borholmen, Bersenga/Bergseng, Grøset/Grøtset, Våge/Vaaje og Naversbor/Navarsborr for å fastsette skrivemåten for primærnavnene, som også blir bestemmende for avledende navn.

Den nedarvede lokale uttalen blir vektlagt i navnesaker, samtidig som at skrivemåten må følge de fungerende rettskrivingsprinsipp. Det er derfor viktig å høre fra lokale organisasjoner og grunneiere når gårds- og bruksnavn skal fastsettes. Om det finnes flere dialektiske variasjoner av navnet ber vi om at disse oppgis.

Det er Kartverket som har vedtaksrett for fastsetting av skrivemåte til natur -, gårds - og bruksnavn. Kommunen og lokale organisasjoner har rett til å uttale seg i navnesakene og høringsuttalelser blir samordnet og videresendt til Kartverket og Språkrådet for videre behandling.

Hjemmel: Lov om stadnamn §§4, 6 og 8.

Høringsuttalelser og innspill sendes til Øksnes kommune innen fristen 17. april 2020 

Post og e-postadresse Øksnes kommune
Postadresse E-post
Øksnes kommune post@oksnes.kommune.no
Storgata 27
8430 Myre