Høring - Prinsippvedtak - Bruk av utbyggingsavtaler Øksnes kommune

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 17 legges overordnede prinsipper for bruk av utbyggingsavtaler i Øksnes kommune ut på høring.

I forbindelse med at Øksnes kommune planlegger å ta i bruk utbyggingsavtaler har kommunestyret den 08.12.20 i K-sak 117/20 fattet vedtak om å legge forslag til overordnede prinsipper for bruk av utbyggingsavtaler i Øksnes kommune ut på høring. 

Forslag til overordnede prinsipper for bruk av utbyggingsavtaler i Øksnes kommune kan leses her.

Frist for å inngi merknader til forslaget er 22.01.2021

Merknader sendes til postmottak@oksnes.kommune.no