Høring Navnesaker; Tuva/Tua, Resshøgda og andre navn i Øksnes kommune

Det er startet navnesaker for Tuva/Tua og Resshøgda/Resshågen i Øksnes. Stedsnavntjenesten benytter også anledningen til å behandle innspill i det Sentrale Stedsnavnregisteret (SSR) og navneleddet Litl-/lik(k)j-, Litj- for å avgjøre en normering av navnene for offentlig bruk. Se vedlagte dokumenter for mer informasjon. 

Navnene legges ut på lokal høring og kommunen oppfordrer alle engasjerte navne-entusiaster til å sende inn innspill/høringssvar. Disse innspillene vil bli videresendt til stedsnavnstjenesten for utredning og endelig vedtak. 

Innspill markeres med Sak 21/897 og sendes til: Øksnes kommune, Storgata 27, 8430 Myre eller på e-post til post@oksnes.kommune.no

Frist for innspill: 29.10.2021.

Informasjon Oppstart av navnesak 2021-276 – Tuva og andre navn i Øksnes kommune (PDF, 174 kB)

Oppstart av navnesak 2021276 – Tuva og andre navn i Øksnes kommune (PDF, 368 kB)