Høring: Gebyrregulativer 2021

Formannskapets forslag til gebyrer for 2021 for arbeider etter PBL og Matrikkelloven samt gebyrer for renovasjon og slam er lagt ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 8. desember.

Forslag til gebyrer for arbeider etter Plan- og bygningsloven og matrikkelloven for 2021 finnes her

Forslag til gebyrer for renovasjon og slam for 2021 finnes her