Høring - forskrift om motorferdsel i utmark og vassdrag

Øksnes kommune er i gang med å lage en forskrift om motorferdsel i utmark og vassdrag.

I tillegg foreslår administrasjonen at kommunestyret vedtar retningslinjer for kommunal saksbehandling av søknader om motorferdsel.
Formannskapet har vedtatt å legge utkast til forskriften og retningslinjer ut på høring.
I høst 2018 ble det lagt ut på høring en reglement om motorferdsel. Ved behandling av høringsinnspill konkluderte administrasjonen at reglementet inneholder bestemmelser som påvirker plikter og rettigheter av private. Derfor ble reglementet endret til en forskrift og ny prosess ble startet.

Det er mulig å komme med skriftlige høringsinnspill innen 3. oktober 2019 til Øksnes kommune.

Post og e-postadresse Øksnes kommune
Postadresse E-post
Øksnes kommune post@oksnes.kommune.no
Storgata 27
8430 Myre
Fant du det du lette etter?