Høring - Forskrift om hundehold

Øksnes formannskap har i F-sak 058/22 vedtatt å sende «Forskrift om hundehold, Øksnes kommune, Nordland» ut på høring. 

Forslag til ny forskrift, og tilhørende saksframlegg finner du her. 

Høringsfristen settes til 4 uker, og høringsinnspill må sendes til post@oksnes.kommune.no innen 1. oktober 2022.