Høring: Felles kommunale forskrifter for slam og renovasjon av husholdningsavfall.

På vegne av kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes
legges forslag til felles forskrifter for slam- og renovasjon av husholdningsavfall
ut på høring.

Hensikten med høringen er å få innspill fra parter som blir berørt av
forskriftene, for eksempel husholdningskunder, som har hus eller hytte i
våre eierkommuner. Reno-Vest IKS gjennomfører høringsprosessen på
vegne av kommunene, og endelig behandling av forskriftene skjer i den
enkelte kommune etter endt høringsprosess.

Vi ber om at høringsuttalelser og kommentarer til forskriftene sendes til:
post@reno-vest.no eller som brev til Reno-Vest IKS, Postboks 559, 8401
Sortland, innen 15.november 2021.

Dersom du har spørsmål rettes disse på e-post til elise@reno-vest.no eller
tage@reno-vest.no

Høringsdokumentene kan leses på på Reno-vest sine hjemmesider www.reno-vest.no. Eller ved å trykke her.