Høring: Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024

Formannskapets forslag til budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 er lagt ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 8. desember.

Formannskapets forslag til budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 er lagt ut til offentlig ettersyn på Øksnes rådhus, kommunetorget, samt på kommunens hjemmeside i tidsrommet 25. november – 8. desember 2020.

Administrasjonssjefens forslag til budsjett 2021-økonomiplan 2021-2024 (PDF, 10 MB)

Økonomiplan 2021-2024 per 19. nov. 2020 (PDF, 2 MB)

Vedtak fra formannskapsak 97/2020 (PDF, 865 kB)

 

Ordfører John Danielsen