Høring av forvaltningsplan for Anda naturreservat

Statsforvalteren i Nordland gjennomfører en høring av forvaltningsplanen for Anda naturreservat.

Se høringsdokumenter her.

Siste frist for å gi uttalelse er 01.11.21. Høringsuttalelser sendes skriftlig til Statsforvalteren i Nordland enten per post eller e-post og merkes med referanse 2021/1100.


Postadresse: Statsforvalteren i Nordland, Postboks 1405, 8002 Bodø
Besøksadresse: Fridtjof Nansens vei 11, 8003 Bodø
E-post: sfnopost@statsforvalteren.no