Høring: Alkoholpolitisk handlingsplan 2020-2024 med retningslinjer for bevillingspolitikken.

Øksnes kommune sender utkast til «Alkoholpolitisk handlingsplan med retningslinjer for bevillingspolitikken 2020-2024» til offentlig høring.

Formålet med planen er å nedfelle Øksnes kommune sine overordnede alkoholpolitiske målsettinger, og hvordan en skal jobbe for å oppnå disse målene, inn i en plan. I tillegg medtas retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikk og delegasjon av myndighet. Planen med tilhørende retningslinjer vil ha innvirkning på driften hos næringsaktørene i bransjen, og på befolkningen generelt. Vi oppfordrer derfor til å lese utkastet, og komme med innspill til planen. Frist for innspill settes til 12.08.2020 (6 uker), og innspill sendes til post@oksnes.kommune.no, eller pr. post: Øksnes kommune, Storgata 27, 8430 Myre.

 

Retningslinjene bygger på gjeldende «Alkoholpolitisk bevillingsreglement for Øksnes kommune den 09.05.2016», og disse ligger også vedlagt sammen med utkastet til den nye planen.