Forslag til planstrategi for Øksnes kommune 2020-2023

Jf. plan- og bygningsloven §10-1 legges kommunes forslag til planstrategi offentlig i minst 30 dager for allmenn debatt og medvirkning. 

Planstrategi for Øksnes kommune 2020-2023 (PDF, 1021 kB)

Dersom det ønskes å gi innspill til planstrategien sendes dette til:

Øksnes kommune, Storgata 27, 8430 Myre eller på e-post til post@oksnes.kommune.no

Frist for å gi innspill til planstrategien er 16.10.2020