Folkemøte interkommunal kystsoneplan Vesterålen den 26.april 2022

Kl. 19:00-21:00 arrangerer Øksnes kommune folkemøte i Kommunestyresalen på Øksnes rådhus.

Bjørn Eide  

Øksnes kommune inviterer herved til folkemøte i forbindelse med interkommunal kystsoneplan for Vesterålen. Planen er lagt ut på høring med frist for å gi merknader den 27.05.22.  Det ønskelig å få tilbakemeldinger på planforslaget fra befolkningen, hvor disse vil bli tatt videre til behandling i planprosessen. 

 

Agenda for folkemøte:

Se mer info om kystsoneplanen på https://vestreg.no/kystsoneplan

Det vil være enkel servering og kaffe - vel møtt!