Folkemøte interkommunal kystsoneplan Vesterålen den 14. oktober.2020

Kl. 18:00-20:00 arrangerer Øksnes kommune folkemøte i Kommunestyresalen på Øksnes rådhus

Øksnes kommune inviterer herved til folkemøte i forbindelse med interkommunal kystsoneplan for Vesterålen. Tema for folkemøte er informasjon om planprosess, innspill til plan, drøfting og diskusjon. Vi vil få frem lokal kunnskap om viktige verdier og bruk av sjøområdene i kommunen!

Møteinnhold:

- Informasjon om status og framdrift i planarbeidet

- Mini-verksted med tegning på kart

- Spørsmål og diskusjon, og mulighet for videre innspill

 

På grunn av pågående pandemi ønsker kommunen påmelding til møtet.

Påmelding sendes til e-post: ingeborg.utheim@oksnes.kommune.no

 

Alle deltakere må registrere seg ved ankomst til møtelokale i henhold til forskrift om smitteverntiltak.

Hold deg hjemme hvis du er syk/ har nyoppståtte luftveissymptomer.