Evaluering av lokal motorferdselforskrift og retningslinjer for saksbehandling.

Kommunestyret vedtok i k-sak 93/20 lokal forskrift om motorferdsel i utmark og retningslinjer for saksbehandling. Det ble samtidig vedtatt at "Forskriften og retningslinjene evalueres i etterkant av vintersesongen 20/21".

Med bakgrunn i dette vedtaket startes det nå en prosess for å evaluere forskriften og retningslinjene. Som et ledd i denne evalueringen inviteres alle til å komme med innspill til hvordan forskriften og retningslinjene har fungert; både hva som har fungert bra og hva som kan forbedres. Det gis også mulighet til å komme med forsalg til endringer og forbedringer. Innspill vil bli tatt inn som en del av den samlede evalueringen.

Forskriften kan leses her (PDF, 174 kB)

Retningslinjene kan leses her (PDF, 135 kB)

Frist for innspill er satt til 8.oktober 2021.

Innspill sendes til postmottak@oksnes.kommune.no

eller.

Pr post til Øksenes kommune, storgata 27, 8430 Myre

Innspillet merkes "Innspill til evaluering av lokal motorferdselforskrift og retningslinjer i Øksnes kommune"