Eiendomsskatt 2022 - skattelister

Eiendomsskattelistene for 2022 legges nå ut til offentlig ettersyn. 

Kommunestyret har vedtatt å skrive ut eiendomsskatt på alle faste eiendommer i Øksnes kommune i 2022.  Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15, legges en eiendomsskatteliste ut til offentlig ettersyn i tre uker fra tirsdag 1. mars 2022. Listen viser de skattepliktige eiendommene med angivelse av adresse, matrikkelnummer (gårds-, bruks- feste- og seksjonsnummer), eiendomsskattetakstene, skattesatsen og eiendomsskattebeløp. Skattelisten er lagt ut på kommunetorget, biblioteket og kommunens hjemmeside. Fritidsboliger er fritatt i 2022. Eiendomsskatt under kr. 300, - per år ikke kreves inn. 

Klage på kommunalt fastsatt eiendomsskattetakst må sendes skriftlig innen seks uker til eiendomsskattekontoret som har adresse Øksnes kommune, Storgata 27, 8430 MYRE.

Les mer om eiendomsskatt her.

I 2022 sendes det  ikke ut egen skatteseddel, men faktura fungerer som dette og gir nødvendig informasjon. For utfyllende informasjon om faktura og klagemuligheter, se her (PDF, 120 kB)