Høringer og kunngjøringer

På denne siden publiseres høringer, kunngjøringer og dokumenter lagt ut til offentlig ettersyn.

Innspill og merknader til høringene må være skriftlige og skal sendes per post eller e-post til:

Post og e-postadresse Øksnes kommune
Postadresse E-post
Øksnes kommune post@oksnes.kommune.no
Storgata 27
8430 Myre

Manntallet er en oversikt over alle som har stemmerett. For å kunne stemme må du være innført i manntallet i en kommune.

Øksnes kommune skal på oppdrag fra Miljødirektoratet identifisere kommunens badeplasser.

I henhold til forskrift om konsekvensutredning § 16 og plan – og bygningsloven § 12-9, ble det i HT-sak 068/19 fastsatt planprogram for utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Myre sentrum øst.

Det ble vedtatt i HT-sak 069/19 å legge detaljreguleringsplanen for Sentrum 5.1 Torstein Reinholdtsens vei ut på nytt offentlig ettersyn i 6 uker jf. plan – og bygningsloven §5-2 og § 12-10.

Regional plan for landbruk i Nordland 2018-2030 ble vedtatt i fylkestinget, fylkestingssak 122/2018 den 08.10.2018, og er nå på plass med sitt endelige grafiske uttrykk.

Valgstyret har godkjent valglister til kommunestyrevalget 2019 i Øksnes kommune.

Fant du det du lette etter?