Høringer og kunngjøringer

På denne siden publiseres høringer, kunngjøringer og dokumenter lagt ut til offentlig ettersyn.

Innspill og merknader til høringene må være skriftlige og skal sendes per post eller e-post til:

Post og e-postadresse Øksnes kommune
Postadresse E-post
Øksnes kommune post@oksnes.kommune.no
Storgata 27
8430 Myre

Språkrådet har opprettet navnesak på stedsnavnene: Bårholmen/Borholmen, Bersenga/Bergseng, Grøset/Grøtset, Våge/Vaaje og Naversbor/Navarsborr for å fastsette skrivemåten for primærnavnene, som også blir bestemmende for avledende navn.

Regionrådets arbeidsutvalg stadfestet 28/2-2020 forslag til planprogram for interkommunal kystsoneplan for Vesterålen

Det ble vedtatt i HT-sak 032/20 å legge områdereguleringsplanen for Staven industriområde ut til nytt offentlig ettersyn.