Høringer og kunngjøringer

På denne siden publiseres høringer, kunngjøringer og dokumenter lagt ut til offentlig ettersyn.

Innspill og merknader til høringene må være skriftlige og skal sendes per post eller e-post til:

Post og e-postadresse Øksnes kommune
Postadresse E-post
Øksnes kommune post@oksnes.kommune.no
Storgata 27
8430 Myre

Øksnes kommune er i gang med å lage en forskrift om motorferdsel i utmark og vassdrag.

Kartverket har gjort vedtak om skrivemåten på stedsnavnene Mølnåa, Larsokkdalsvatnet og Larsokkdalen

Manntallet er en oversikt over alle som har stemmerett. For å kunne stemme må du være innført i manntallet i en kommune.

Øksnes kommune skal på oppdrag fra Miljødirektoratet identifisere kommunens badeplasser.

I henhold til forskrift om konsekvensutredning § 16 og plan – og bygningsloven § 12-9, ble det i HT-sak 068/19 fastsatt planprogram for utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Myre sentrum øst.

Valgstyret har godkjent valglister til kommunestyrevalget 2019 i Øksnes kommune.

Fant du det du lette etter?