Høringer og kunngjøringer

På denne siden publiseres høringer, kunngjøringer og dokumenter lagt ut til offentlig ettersyn.

Innspill og merknader til høringene må være skriftlige og skal sendes per post eller e-post til:

Post og e-postadresse Øksnes kommune
Postadresse E-post
Øksnes kommune post@oksnes.kommune.no
Storgata 27
8430 Myre

I henhold til plan – og bygningsloven §§ 5-2, 12-10 og 12-11 legges planen ut til offentlig ettersyn i 6 uker.

Det iverksettes en høring i forbindelse med at Øksnes kommune planlegger å søke tilskudd til utbygging/oppgradering av bredbånd i kommunen.

Fant du det du lette etter?