Stine Nordli

Prosjektleder vei, vann og avløp, avdelingsleder drift

Jeg er avdelingsleder for driftsavdelinga og jobber som prosjektleder for vei, vann og avløp.

Nøkkelinformasjon