Lisa Steen Evensen

Jeg jobber med rådgivning oppstart av bedrift, lånesaker, tilskudd, servering og sjenkebevilgninger, landbruksaker: tilskudd, konsesjon, omdisponering og deling.

Nøkkelinformasjon