Jon Magnus Larsen

Byggesaksbehandler

Jeg jobber med byggesaksbehandling ved nybygg, tilbygg, bruksendring, forurensningssaker, utslippstillatelse, ulovlighetsoppfølging, fradeling og dispensasjonssøknader.

Nøkkelinformasjon