Ingeborg Westad Utheim

Arealplanlegger

Jeg jobber med plan og planprosesser: kommunale og private planer, arealplanarbeid, reguleringsplaner, kystsoneplan og trafikksikkerhetsplan.

Nøkkelinformasjon