Eilen S. Øvergård

Byggesaksbehandler

Jeg jobber med byggesaksbehandling ved nybygg, tilbygg, bruksendring, forurensningssaker, utslippstillatelser, ulovlighetsoppfølging, fradeling, dispensasjonssøknader, egenerklæring om konsesjonsfrihet ved kjøp av eiendom og konsesjonssaker.

Nøkkelinformasjon