Bengt Stian Nilsen

Kommunalsjef Teknisk

Ansvarsområder: Overordnet lederansvar teknisk sektor.

Nøkkelinformasjon