Ansattoversikt


Teknisk sektor - Forvaltning

Ansatte i avdelingen Forvaltning
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Næringskonsulent - landbruk 416 94 357
Oppmålingsingeniør/Prosjektleder 977 47 966
Byggesaksbehandler 905 42 693
Byggesaksbehandler 941 56 601
Kommunalsjef teknisk sektor 951 70 945
Bengt Stian Nilsen
GIS-ingeniør/Oppmålingsingeniør 911 39 350
Arealplanlegger 941 57 754