Ansattoversikt


Teknisk sektor - Eiendomsforvaltning

Ansatte i avdelingen Eiendomsforvaltning
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Byggdrifter 414 35 149
Byggdrifter 480 02 309
Byggdrifter 480 06 779
Kommunalsjef teknisk sektor 951 70 945
Bengt Stian Nilsen
Prosjektleder 905 46 299
Renholdsleder 482 06 093
Avdelingsleder 974 89 756