Ansattoversikt


Teknisk sektor - Eiendomsforvaltning

Ansatte i avdelingen Eiendomsforvaltning
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Byggdrifter 414 35 149
Byggdrifter 480 02 309
Byggdrifter 480 06 779
Enhetsleder teknisk 76 18 50 84 951 70 945
Bengt Stian Nilsen
Fagansvarlig/Prosjektleder 995 25 170