Ansattoversikt


Voksenopplæring og flyktningtjeneste

Ansatte i avdelingen Voksenopplæring og flyktningtjeneste
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Flyktningkonsulent 480 67 816
Flyktningekonsulent og fagansvarlig på flyktningetjenesten 970 71 255

Hjertrud har det faglige ansvaret for flyktningetjenesten. Hun har også det overordnede ansvaret for de administrative oppgavene som er tillagt tjenesten.

Hun er koordinator for kommunens arbeid med bosetting, etablering, kvalifisering og integrering.

Lærer og fagansvarlig ved voksenopplæringa 905 87 209

Betty er kontaktlærer for gruppe 2, og hun er fagansvarlig for voksenopplæringa. Dette betyr at en del av hennes stilling er satt av til administrative oppgaver.

Enhetsleder 76 18 61 86 905 77 957
Programveileder 76 18 51 65 907 73 567

Tone har det overordnede ansvar for kvalifiseringen til den enkelte deltaker i introduksjonsprogrammet. Det betyr at hun jobber tett med hver deltaker i arbeidet med deres individuelle plan, samt oppfølgingen av denne.

Praksiskordinator og boveileder 458 00 318

Ørjan er ansvarlig for at nye boliger er klare til bosetting, samt løpende boveiledning hos bosatte.

Ørjan har også ansvar for å finne praksisplasser, og han har tett oppfølging av deltakerne i samarbeid med programveileder slik at alle har gode kvalifiseringsmål i sin praksis.

Lærer 905 87 209