Ansattoversikt


Helsetjenester

Ansatte i avdelingen Helsetjenester
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagansvarlig 76 18 51 20 905 73 273
Enhetsleder helse 76 18 51 08 481 73 127
Birgit Flåten
Fagansvarlig psykisk helse og rus 76 18 51 25 905 08 677