Ansattoversikt


Teknisk sektor

Ansatte i avdelingen Teknisk sektor
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Næringskonsulent - landbruk 76 18 50 61 416 94 357
GIS-ingeniør/Oppmålingsingeniør 76 18 50 56
Byggesaksbehandler 76 18 50 69
Byggesaksbehandler 76 18 50 62
Enhetsleder teknisk 76 18 50 84 951 70 945
Bengt Stian Nilsen
Arealplanlegger 76 18 50 65