Ansattoversikt


Administrasjonssjef

Ansatte i avdelingen Administrasjonssjef
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Administrasjonssjef 934 01 856

Alsvåg skole

Ansatte i avdelingen Alsvåg skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder Alsvåg skole 468 41 195

Alsvågheimen

Ansatte i avdelingen Alsvågheimen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsleder Alsvågheimen 481 85 159
Konsulent – institusjonsdrift 947 81 996
Enhetsleder 918 23 800
Merethe Osnes

Bibliotek

Ansatte i avdelingen Bibliotek
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Biblioteksjef 76 18 52 60

Helse og omsorg

Ansatte i avdelingen Helse og omsorg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Folkehelsekoordinator 477 58 579
Kari Gaarder
Kommunalsjef 418 66 113

Helse og omsorg - Myreheimen

Ansatte i avdelingen Myreheimen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Hukommelsesteam 482 68 694
Fagansvarlig sykepleier 76 18 50 05
Avdelingsleder 990 06 233
Konsulent – institusjonsdrift 947 81 996
905 87 490
Fagansvarlig Vest 906 43 856
Enhetsleder 918 23 800
Merethe Osnes
Fagansvarlig sykepleier / Leder for Hukommelsesteam 412 95 881

Helsetjenester

Ansatte i avdelingen Helsetjenester
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder 470 38 490
Fagansvarlig - Helsesykepleier 905 81 332
Fagansvarlig psykisk helse og rus 905 08 677

Hjemmebaserte tjenester

Ansatte i avdelingen Hjemmebaserte tjenester
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ergoterapaut 415 68 505
Fysioterapaut 476 16 314
Kreftsykepleier 482 36 628
Merkantil 900 61 451
Avdelingsleder 954 88 938
Fagansvarlig - hjemmesykepleien vest 906 43 856
Hjelpemiddeltekniker 414 38 333
Fagansvarlig 906 13 244
Avdelingsleder - miljøtjenesten 954 94 082
Avdelingsleder 476 32 390
905 87 490
Avdelingsleder - miljøtjenesten 954 88 938
Fagansvarlig Vest 906 43 856
Avdelingsleder - Miljøtjenesten 480 97 684
Fagansvarlig sykepleier / Leder for Hukommelsesteam 412 95 881
Fagansvarlig - miljøtjenesten 902 25 695
Enhetsleder - Hjemmebaserte tjenester 979 76 480

IKT

Ansatte i avdelingen IKT
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
418 66 100
908 81 958
Trond Magne Pedersen

Kultur og fritid

Ansatte i avdelingen Kultur og fritid
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Frivilligkoordinator 907 51 325
Kultur- og ungdomsarbeider 971 55 638
Enhetsleder Kultur og fritid 908 45 540
Trond Ståle Mathisen
Kulturskolerektor 934 60 317
Susanne Pettersen

Lønn og personal

Ansatte i avdelingen Lønn og personal
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Personalkonsulent 469 32 901
Personalsjef 470 14 092
Personalkonsulent 906 08 354

Myre skole

Ansatte i avdelingen Myre skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder 76 18 51 36

NAV Øksnes

Ansatte i avdelingen NAV Øksnes
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder 908 21 898

Ordfører

Ansatte i avdelingen Ordfører
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ordfører 416 11 204

Servicetorg

Ansatte i avdelingen Servicetorg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Servicemedarbeider 418 66 010
469 39 701
Tone Frydenlund
477 68 978
May-Britt Helgesen
Arkiv/servicemedarbeider
Ragnhild Marie Nilsen
Enhetsleder servicetorg og IKT 911 31 300

Skole, barnehage og kultur

Ansatte i avdelingen Skole, barnehage og kultur
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Barnehagefaglig ansvarlig 901 77 908 901 77 908
Kommunalsjef for oppvekst og kultur 413 48 413
Remi Vangen

Strengelvåg barnehage

Ansatte i avdelingen Strengelvåg barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder 901 39 549

Tangsprellen barnehage

Ansatte i avdelingen Tangsprellen barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Styrer/enhetsleder
Oddrun Heimly
Enhetsleder 418 66 023

Teknisk sektor

Ansatte i avdelingen Teknisk sektor
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Næringskonsulent / Landbruksveileder 416 94 357
Oppmålingsingeniør/Prosjektleder 977 47 966
Byggesaksbehandler 905 42 693
Byggesaksbehandler 941 56 601
Kommunalsjef teknisk sektor 951 70 945
Bengt Stian Nilsen
Prosjektleder 905 46 299
GIS-ingeniør/Oppmålingsingeniør 911 39 350
Prosjektleder næring 957 03 530
Arealplanlegger 941 57 754

Teknisk sektor - Brann og redning

Ansatte i avdelingen Brann og redning
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Varabrannsjef 906 62 667
Kommunalsjef teknisk sektor 951 70 945
Bengt Stian Nilsen
Brannsjef 957 55 057
Ken Ivan Reinholdtsen

Teknisk sektor - Eiendomsforvaltning

Ansatte i avdelingen Eiendomsforvaltning
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Byggdrifter 414 35 149
Byggdrifter 480 02 309
Byggdrifter 480 06 779
Kommunalsjef teknisk sektor 951 70 945
Bengt Stian Nilsen
Prosjektleder 905 46 299
Renholdsleder 482 06 093
Avdelingsleder 974 89 756

Teknisk sektor - Forvaltning

Ansatte i avdelingen Forvaltning
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Næringskonsulent / Landbruksveileder 416 94 357
Oppmålingsingeniør/Prosjektleder 977 47 966
Byggesaksbehandler 905 42 693
Byggesaksbehandler 941 56 601
Kommunalsjef teknisk sektor 951 70 945
Bengt Stian Nilsen
GIS-ingeniør/Oppmålingsingeniør 911 39 350
Arealplanlegger 941 57 754

Teknisk sektor - Vei, vann og avløp

Ansatte i avdelingen Vei, vann og avløp
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Oppmålingsingeniør/Prosjektleder 977 47 966
Driftsoperatør 481 40 391
Driftsoperatør 481 40 391
Driftsoperatør 481 40 391
Driftsoperatør 481 40 391
Kommunalsjef teknisk sektor 951 70 945
Bengt Stian Nilsen
Prosjektleder 454 62 096

Tjenestekontor

Ansatte i avdelingen Tjenestekontor
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Saksbehandler
Konsulent 953 02 080
Saksbehandler 481 93 945

Varaordfører

Ansatte i avdelingen Varaordfører
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Varaordfører 957 55 057

Voksenopplæring og flyktningtjeneste

Ansatte i avdelingen Voksenopplæring og flyktningtjeneste
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Flyktningkonsulent 480 67 816
Flyktningekonsulent og fagansvarlig på flyktningetjenesten 970 71 255

Hjertrud har det faglige ansvaret for flyktningetjenesten. Hun har også det overordnede ansvaret for de administrative oppgavene som er tillagt tjenesten.

Hun er koordinator for kommunens arbeid med bosetting, etablering, kvalifisering og integrering.

Lærer og fagansvarlig ved voksenopplæringa 905 87 209

Betty er kontaktlærer for gruppe 2, og hun er fagansvarlig for voksenopplæringa. Dette betyr at en del av hennes stilling er satt av til administrative oppgaver.

Enhetsleder 905 77 957
Programveileder 907 73 567

Tone har det overordnede ansvar for kvalifiseringen til den enkelte deltaker i introduksjonsprogrammet. Det betyr at hun jobber tett med hver deltaker i arbeidet med deres individuelle plan, samt oppfølgingen av denne.

Praksiskordinator og boveileder 458 00 318

Ørjan er ansvarlig for at nye boliger er klare til bosetting, samt løpende boveiledning hos bosatte.

Ørjan har også ansvar for å finne praksisplasser, og han har tett oppfølging av deltakerne i samarbeid med programveileder slik at alle har gode kvalifiseringsmål i sin praksis.

Lærer 905 87 209

Økonomi

Ansatte i avdelingen Økonomi
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Økonomikonsulent 906 31 368
Økonomikonsulent 481 25 521
Økonomisjef/leder støtteenhet 911 28 375
Jul Are Pettersen
Økonomikonsulent 907 25 704
Nestleder/økonomikonsulent 906 08 205

Ørntua barnehage

Ansatte i avdelingen Ørntua barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Styrer/enhetsleder 76 18 52 35
Jorunn Ellingsen