Ansattoversikt


Administrasjonssjef

Ansatte i avdelingen Administrasjonssjef
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Administrasjonssjef 76 18 50 45

Alsvåg skole

Ansatte i avdelingen Alsvåg skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder Alsvåg skole 76 18 51 70
Rigmor Danielsen

Alsvågheimen

Ansatte i avdelingen Alsvågheimen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsleder Alsvågheimen 76 18 52 72
Konsulent – institusjonsdrift 76 18 50 89
Fagansvarlig spl 76 18 50 00
Enhetsleder 918 23 800
Merethe Osnes

Bibliotek

Ansatte i avdelingen Bibliotek
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Biblioteksjef 76 18 52 60

Helse og omsorg

Ansatte i avdelingen Helse og omsorg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Folkehelsekoordinator 76 18 50 67 477 58 579
Kari Gaarder
Kommunalsjef 900 48 117

Helse og omsorg - Myreheimen

Ansatte i avdelingen Myreheimen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagansvarlig sykepleier 76 18 50 05
Avdelingsleder 76 18 50 03 990 06 233
Konsulent – institusjonsdrift 76 18 50 89
Fagansvarlig sykepleier 76 18 50 04
Enhetsleder 918 23 800
Merethe Osnes
Fagansvarlig sykepleier / Leder for demensteam 76 18 51 23

Helsetjenester

Ansatte i avdelingen Helsetjenester
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagansvarlig 76 18 51 20 905 73 273
Enhetsleder helse 76 18 51 08 481 73 127
Birgit Flåten
Fagansvarlig psykisk helse og rus 76 18 51 25 905 08 677

Hjemmebaserte tjenester

Ansatte i avdelingen Hjemmebaserte tjenester
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Merkantil 76 18 50 88
Fagansvarlig hjemmesykepleie vest 76 18 50 87
Fagansvarlig hjemmesykepleie nord 76 18 50 86
Avdelingsleder Miljøtjenesten 76 18 52 29 954 94 082
Avdelingsleder hjemmebaserte tjenester, hjemmesykepleie 76 18 50 71
Avdelingsleder Miljøtjenesten 76 18 51 45 954 88 938
Fagansvarlig Miljøtjenesten 902 25 695
Enhetsleder hjemmebaserte tjenester 979 76 480

IKT

Ansatte i avdelingen IKT
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
908 81 958
Trond Magne Pedersen

Kultur og fritid

Ansatte i avdelingen Kultur og fritid
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Frivilligkoordinator 468 18 910 907 51 325
Enhetsleder Kultur og fritid 76 18 50 44 908 45 540
Trond Ståle Mathisen
Kulturskolerektor 76 18 50 43 934 60 317
Susanne Pettersen

Lønn og personal

Ansatte i avdelingen Lønn og personal
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Personalkonsulent 76 18 50 18
Personalsjef 76 18 50 16
Personalkonsulent 76 18 50 12

Myre skole

Ansatte i avdelingen Myre skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsleder 76 18 51 36
Vigdis Indregard

Ordfører

Ansatte i avdelingen Ordfører
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ordfører 76 18 50 14

Servicetorg

Ansatte i avdelingen Servicetorg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Servicemedarbeider 76 18 50 54
76 18 50 27
Tone Frydenlund
76 18 50 64
May-Britt Helgesen
Arkiv/servicemedarbeider 76 18 50 25
Ragnhild Marie Nilsen
Kontormedarbeider 76 18 50 20
Enhetsleder servicetorg og IKT 911 31 300

Skole, barnehage og kultur

Ansatte i avdelingen Skole, barnehage og kultur
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunalsjef 76 18 50 19
Remi Vangen

Strengelvåg barnehage

Ansatte i avdelingen Strengelvåg barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder 76 18 52 15 966 22 002

Tangsprellen barnehage

Ansatte i avdelingen Tangsprellen barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Styrer/enhetsleder 76 18 52 30
Oddrun Heimly
Enhetsleder 76 18 52 30

Teknisk sektor

Ansatte i avdelingen Teknisk sektor
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Næringskonsulent - landbruk 76 18 50 61 416 94 357
Oppmålingsingeniør/Prosjektleder 977 47 966 977 47 966
GIS-ingeniør/Oppmålingsingeniør 76 18 50 56
Byggesaksbehandler 76 18 50 69
Byggesaksbehandler 76 18 50 62
Enhetsleder teknisk 76 18 50 84 951 70 945
Bengt Stian Nilsen
Prosjektleder 905 46 299 905 46 299
Arealplanlegger 76 18 50 65

Teknisk sektor - Brann og redning

Ansatte i avdelingen Brann og redning
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Brannsjef 76 18 50 57 957 55 057
Ken Ivan Reinholdtsen

Teknisk sektor - Eiendomsforvaltning

Ansatte i avdelingen Eiendomsforvaltning
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Byggdrifter 414 35 149
Byggdrifter 480 02 309
Byggdrifter 480 06 779
Enhetsleder teknisk 76 18 50 84 951 70 945
Bengt Stian Nilsen
Prosjektleder 905 46 299 905 46 299
Renholdsleder 901 15 642
Fagansvarlig/Prosjektleder 995 25 170

Teknisk sektor - Forvaltning

Ansatte i avdelingen Forvaltning
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Næringskonsulent - landbruk 76 18 50 61 416 94 357
Oppmålingsingeniør/Prosjektleder 977 47 966 977 47 966
GIS-ingeniør/Oppmålingsingeniør 76 18 50 56
Byggesaksbehandler 76 18 50 69
Byggesaksbehandler 76 18 50 62
Arealplanlegger 76 18 50 65

Teknisk sektor - Vei, vann og avløp

Ansatte i avdelingen Vei, vann og avløp
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Oppmålingsingeniør/Prosjektleder 977 47 966 977 47 966
Avdelingsleder Vei, vann og avløp 408 73 270
Driftsoperatør 76 18 50 00
Driftsoperatør 76 18 50 00
Driftsoperatør 76 18 50 00
Driftsoperatør 76 18 50 00
Enhetsleder teknisk 76 18 50 84 951 70 945
Bengt Stian Nilsen
Prosjektleder 454 62 096

Tjenestekontor

Ansatte i avdelingen Tjenestekontor
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Konsulent 76 18 51 29 993 01 133
Tove Rinde Johansen
Konsulent 953 02 080

Voksenopplæring og flyktningtjeneste

Ansatte i avdelingen Voksenopplæring og flyktningtjeneste
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Flyktningkonsulent 480 67 816
Flyktningekonsulent og fagansvarlig på flyktningetjenesten 970 71 255

Hjertrud har det faglige ansvaret for flyktningetjenesten. Hun har også det overordnede ansvaret for de administrative oppgavene som er tillagt tjenesten.

Hun er koordinator for kommunens arbeid med bosetting, etablering, kvalifisering og integrering.

Lærer og fagansvarlig ved voksenopplæringa 905 87 209

Betty er kontaktlærer for gruppe 2, og hun er fagansvarlig for voksenopplæringa. Dette betyr at en del av hennes stilling er satt av til administrative oppgaver.

Enhetsleder 76 18 61 86 905 77 957
Programveileder 76 18 51 65 907 73 567

Tone har det overordnede ansvar for kvalifiseringen til den enkelte deltaker i introduksjonsprogrammet. Det betyr at hun jobber tett med hver deltaker i arbeidet med deres individuelle plan, samt oppfølgingen av denne.

Praksiskordinator og boveileder 458 00 318

Ørjan er ansvarlig for at nye boliger er klare til bosetting, samt løpende boveiledning hos bosatte.

Ørjan har også ansvar for å finne praksisplasser, og han har tett oppfølging av deltakerne i samarbeid med programveileder slik at alle har gode kvalifiseringsmål i sin praksis.

Lærer 905 87 209

Økonomi

Ansatte i avdelingen Økonomi
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Saksbehandler innfordring/Låneadministrator 76 18 50 11
Nestleder økonomi/controller 76 18 50 37
Lena Lassesen
Økonomisjef 76 18 50 32 977 57 846
Jul Are Pettersen
Økonomikonsulent 76 18 50 35
Økonomikonsulent 76 18 50 36

Ørntua barnehage

Ansatte i avdelingen Ørntua barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Styrer/enhetsleder 76 18 52 35
Jorunn Ellingsen