Ansattoversikt


Administrasjon

Ansatte i avdelingen Administrasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Administrasjonssjef
Personalsjef / Assisterende adminstrasjonssjef 470 14 092

Alsvågheimen

Ansatte i avdelingen Alsvågheimen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsleder Alsvågheimen 481 85 159
Konsulent – institusjonsdrift 947 81 996
Enhetsleder 918 23 800
Merethe Osnes

Bibliotek

Ansatte i avdelingen Bibliotek
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Biblioteksjef 76 18 52 60

Helse og omsorg

Ansatte i avdelingen Helse og omsorg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Folkehelsekoordinator 477 58 579
Kari Gaarder
Kommunalsjef 418 66 113

Helse og omsorg - Myreheimen

Ansatte i avdelingen Myreheimen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Hukommelsesteam 482 68 694
Fagansvarlig sykepleier 76 18 50 05
Avdelingsleder 990 06 233
Konsulent – institusjonsdrift 947 81 996
905 87 490
Fagansvarlig Vest 906 43 856
Enhetsleder 918 23 800
Merethe Osnes
Fagansvarlig sykepleier / Leder for Hukommelsesteam 412 95 881

Helsetjenester

Ansatte i avdelingen Helsetjenester
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder 470 38 490
Fagansvarlig - Helsesykepleier 905 81 332
Fagansvarlig psykisk helse og rus 905 08 677

Hjemmebaserte tjenester

Ansatte i avdelingen Hjemmebaserte tjenester
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ergoterapaut 415 68 505
Kreftsykepleier 482 36 628
Merkantil 900 61 451
Avdelingsleder 954 88 938
Fagansvarlig - hjemmesykepleien vest 906 43 856
Hjelpemiddeltekniker 414 38 333
Fagansvarlig 906 13 244
Fysioterapaut 476 16 314
Avdelingsleder - miljøtjenesten 954 94 082
Avdelingsleder 476 32 390
905 87 490
Avdelingsleder - miljøtjenesten 954 88 938
Fagansvarlig Vest 906 43 856
Avdelingsleder - Miljøtjenesten 480 97 684
Fagansvarlig sykepleier / Leder for Hukommelsesteam 412 95 881
Fagansvarlig - miljøtjenesten 902 25 695
Enhetsleder - Hjemmebaserte tjenester 979 76 480

IKT

Ansatte i avdelingen IKT
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
418 66 100
IKT-lærling 418 66 118
908 81 958
Trond Magne Pedersen

Kommunetorget

Ansatte i avdelingen Kommunetorget
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Prosjektleder kommunikasjon og utvikling 971 55 638
469 39 701
Tone Frydenlund
477 68 978
May-Britt Helgesen
Arkiv/servicemedarbeider
Ragnhild Marie Nilsen
Enhetsleder servicetorg og IKT 911 31 300

Lønn og økonomi

Ansatte i avdelingen Lønn og økonomi
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Personalkonsulent 469 32 901
Økonomisjef 951 14 164
Økonomikonsulent 906 31 368
Økonomikonsulent 481 25 521
Økonomikonsulent 907 25 704
Personalkonsulent 906 08 354
Nestleder/økonomikonsulent 906 08 205

NAV Øksnes

Ansatte i avdelingen NAV Øksnes
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder 908 21 898

Politikk

Ansatte i avdelingen Politikk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ordfører 416 11 204
Varaordfører 957 55 057

Skole

Ansatte i avdelingen Skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor 76 18 51 30 468 41 195
Kommunalsjef oppvekst og kultur / Rektor Myre skole 413 48 413
Remi Vangen

Skole, barnehage og kultur

Ansatte i avdelingen Skole, barnehage og kultur
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Frivillig -og ungdomskoordinator 907 51 325
Barnehagefaglig ansvarlig 915 41 752
Enhetsleder Kultur og fritid 908 45 540
Trond Ståle Mathisen
Miljøterapaut og SLT koordinator 915 87 579
Kulturskolerektor 934 60 317
Susanne Pettersen
Kommunalsjef oppvekst og kultur / Rektor Myre skole 413 48 413
Remi Vangen

Strengelvåg barnehage

Ansatte i avdelingen Strengelvåg barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder 901 39 549

Tangsprellen barnehage

Ansatte i avdelingen Tangsprellen barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder 418 66 023

Teknisk sektor

Ansatte i avdelingen Teknisk sektor
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Prosjektleder/saksbehandler 902 78 168 902 78 168
Næringskonsulent / Landbruksveileder 416 94 357
Prosjektleder / Sivilingeniør 977 47 966
Byggesaksbehandler 905 42 693
Kommunalsjef teknisk sektor 951 70 945
Bengt Stian Nilsen
Prosjektleder / Sivilingeniør 905 46 299
GIS-ingeniør/Oppmålingsingeniør 911 39 350
Prosjektleder næring 957 03 530
Arealplanlegger 941 57 754
Byggesaksbehandler 941 56 601

Teknisk sektor - Brann og redning

Ansatte i avdelingen Brann og redning
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Varabrannsjef 906 62 667
Brannsjef 957 55 057
Ken Ivan Reinholdtsen

Teknisk sektor - Eiendomsforvaltning

Ansatte i avdelingen Eiendomsforvaltning
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Byggdrifter 414 35 149
Byggdrifter 480 02 309
Renholdsleder 482 06 093
Avdelingsleder 974 89 756

Teknisk sektor - Vei, vann og avløp

Ansatte i avdelingen Vei, vann og avløp
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Prosjektleder/saksbehandler 902 78 168 902 78 168
Driftsoperatør 941 77 815
Avdelingsleder 969 85 163 969 85 163
Driftsoperatør 952 48 789
Driftsoperatør 481 35 716
Driftsoperatør 950 71 907

Tjenestekontor

Ansatte i avdelingen Tjenestekontor
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Konsulent

Voksenopplæring og flyktningtjeneste

Ansatte i avdelingen Voksenopplæring og flyktningtjeneste
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Programveileder 957 54 785
Flyktningekonsulent 907 95 082
Lærer og fagansvarlig ved voksenopplæringa 905 87 209

Betty er kontaktlærer for gruppe 2, og hun er fagansvarlig for voksenopplæringa. Dette betyr at en del av hennes stilling er satt av til administrative oppgaver.

Enhetsleder 905 77 957
Praksiskordinator og boveileder 458 00 318

Ørjan er ansvarlig for at nye boliger er klare til bosetting, samt løpende boveiledning hos bosatte.

Ørjan har også ansvar for å finne praksisplasser, og han har tett oppfølging av deltakerne i samarbeid med programveileder slik at alle har gode kvalifiseringsmål i sin praksis.

Lærer 905 87 209

Ørntua barnehage

Ansatte i avdelingen Ørntua barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Styrer/enhetsleder 76 18 52 35