Workshop næringsliv, klima og energi

Øksnes kommune er i full gang med arbeidet for å lage en ny kommuneplan.

Klikk for stort bilde Øksnes kommune er i full gang med arbeidet for å lage en ny kommuneplan. I forbindelse med utarbeidelse av en kommuneplan, stilles det krav til medvirkning fra kommunens innbyggere. Slik medvirkning gjøres blant annet gjennom workshops, innspillskafèer og spørreskjema.

Første workshop ble gjennomført lørdag 25. mai, og 36 engasjerte øksnesværinger deltok. Tema for workshopen var: Folk og framtid i Øksnes. Gjennom framleggelse av statistikk/analyser, gruppearbeid og dialog tok vi temperaturen på hvordan det er å bo/leve i Øksnes. Og vi kom med forslag på hva som skal til for å øke attraktivitet/bolyst og få til bedre Klikk for stort bilde tilrettelegging i vår kommune. I løpet av workshopen kom det fram mange gode ideer og innspill, som tas med i det videre arbeidet med samfunnsdelen av kommuneplanen.

Neste workshop gjennomføres onsdag 12. juni klokka 13:30 - 18:00 med tema: Næring, klima og miljø. Da håper vi på minst like god deltakelse!

Påmelding til Næringskonsulent Lisa Steen Evensen på lisa.evensen@oksnes.kommune.no eller pr SMS 41 69 43 57 innen 7. juni 2019.

Fant du det du lette etter?