Workshop folk og framtid

Øksnes kommune inviterer til workshop i forbindelse med revidering av kommuneplanens samfunnsdel.

Klikk for stort bilde Hvilke områder mener du at kommunen må utvikle seg på for å bli en bedre og mer attraktiv kommune for framtida?

Øksnes kommune inviterer til workshop i forbindelse med revidering av kommuneplanens samfunnsdel der du blant annet kan svare på overnevnte spørsmål. Workshopen innebærer et medvirkningsopplegg der alle kan få komme med sitt bidrag for arbeidet med den nye samfunnsplanen. 

 

På workshopen vil blant annet ordfører, rådmann og kommunalsjefer delta. Lag, foreninger, det politiske miljøet og hele befolkningen i Øksnes inviteres.
Vi håper på en kreativ utveksling av tanker og ideer om det framtidige Øksnes – her er alles stemme like viktig!    

Temaene for workshopen:

  • Befolkningsutvikling
  • Oppvekst
  • Kultur, idrett og friluftsliv
  • Et inkluderende samfunn
  • Helse og livskvalitet
  • Arealpolitikk

Tid og sted for arrangementet: Lørdag 25. mai 2019, kl. 12.00 - 18.00, Øksnes Rådhus - kommunestyresalen.

 

Ta kontakt med Lisa Steen Evensen på e-post lisa.evensen@oksnes.kommune.no eller sms til 4169 4357 med påmelding innen 21. mai. 
Påmelding er nødvendig på grunn av matservering.


Arrangement på Facebook

Fant du det du lette etter?