Vil din bedrift bli Miljøfyrtårn?

Øksnes kommune ønsker å motivere flere bedrifter til å bli Miljøfyrtårn, dette gjøres blant annet ved å gi tilskudd til bedrifter som gjennomfører sertifiserings prosessen. 

Støtte gis med inntil kr.10.000 pr. bedrift, og søknad om støtte sendes via www.regionalforvaltning.no

Tilskudd bevilges fra det kommunale næringsfondet, og i søknaden skal de totale kostnadene for Miljøfyrtårn prosessen framgå. 

Det er viktig at søknaden sendes inn før bedriften starter prosessen med å bli Miljøfyrtårn sertifisert.