Viktig om avlesning av vannmålere

Øksnes kommune tar fra i år i bruk en ny metode for å registrere målerstand på vannmålere. Dette betyr at vil sende ut SMS og/eller nye avlesningskort om vannmåleravlesning.

Avlesning av vannmålerstand kan enkelt sendes inn ved å svare på SMS eller gå inn på leseav.no . Alternativt kan man fylle ut målerstand på mottatt avlesningskort, og returnere dette til Øksnes kommune enten pr post, eller ved å levere avlesningskortet i kommunetorget.

Mer info om vannmåleravlesning kan du finne på denne siden.