Vi trenger ekstra helsepersonell

Er du permittert, pensjonert, student eller av andre årsaker har tid til overs?


Øksnes kommune har nå bruk for ekstra helse og omsorgspersonell med relevant utdanning/bakgrunn som kan bistå med testing og arbeid i helse og omsorgstjenestene, både hverdager og helg.

Vi ønsker kontakt med personer som har helsefaglig utdanning som sykepleier, vernepleier, helsesekretær, helsefagarbeider eller studenter innenfor disse fagene/relevante fag til å bistå oss en periode.

Arbeidet lønnes etter gjeldende regelverk.

 

Kontaktpersoner

Enhetsleder helse Birgit Flåten, mob. tlf. 481 73 127
Enhetsleder hjemmebaserte tjenester Camilla Waagbø, tlf. 979 76 480 / 761 85 115
Enhetsleder institusjoner Merethe Osnes, tlf. 918 23 800