Velkommen til nytt skoleår

Skolene starter mandag 22. august, og vi gleder oss til å se både nåværende og nye elever ved skolene. Foresatte som ønsker å følge sine elever til første skoledag er hjertelig velkomne til det.

 

Her er litt praktisk info om oppmøtet

 

Myre skole

8. trinn møter i Amfiet kl. 08.30

1. trinn møter sammen med sine foresatte i Amfiet kl 09.00

De øvrige trinnene møter på sine klasserom kl 08.30.

 

Alsvåg skole

Alle klassene fra 1 – 7 møter kl. 08:15 utenfor hovedtilgangen.

Kontaktlærerne vil sende ut mer utfyllende informasjon om oppmøte og gjennomføring av første skoledag til sine klasser før skolestart.

 

Velkommen til et nytt skoleår!