Velkommen til næringslivssamarbeid med Øksnes kommune

Prosjektet Fleir inviterer bedriftene i Øksnes til dialogmøte. Formålet er å etablere en felles målsetning og aksjonspunkter for samarbeidet videre.

Bakgrunn

Prosjektet Fleir; vekst, næringsutvikling og bærekraft er kommunens verktøy for blant annet å etablere et bredere samarbeid mellom næringsliv og Øksnes kommune. Det skal vi få til sammen - på næringslivets premisser.

Vi innleder arbeidet med å identifisere et felles utfordringsbilde å jobbe ut fra. Dette skal gi retning for jobben vi skal gjøre videre. Det legges opp til at samarbeidet skal kunne tilføre verdier for din bedrift og kundene dine.

Noen av spørsmålene vi skal jobbe med er:

  • Har måten lokalsamfunnet fungerer på betydning for hvordan din bedrift skal kunne videreutvikle seg?
  • Hvilke forventninger har du og din bedrift til et tettere samarbeid med kommunen; hvilke muligheter og utfordringer kan ligge i dette?

Når? 

Dato: Mandag 28.11.2022

Tidspunkt: 18:00 – 20:00

Sted: Kommunestyresalen, Øksnes rådhus

Meld deg på her!